Având in vedere prevederile HG nr. 1045/2020 privind modificarea şi completarea anexei la HG nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate ce intră in vigoare la data de 01.01.2021, respectiv 01.02.2021 pentru eliminarea adnotării specifice contractelor cost - volum pentru DCI Criozotinibum si DCI Cerliponaza alfa, vă transmitem anexat, situaţia actualizată a contractelor Cost — Volum şi Cost — Volum Rezultat încheiate între CNAS şi DAPP/reprezentanţii legali ai acestora pentru medicamentele ce fac obiectul acestora.

Informarea are in vedere evitarea disfunctionalitătilor de prescriere și asigurării accesului asiguraţilor la medicamentele inovative ce fac obiectul contractelor cost volum/cost volum rezultat, inclusiv pentru cele 12 noi DCI-uri incluse condiţionat in Lista prin HG nr 1045/2020 cu intrare in vigoare Ia data de 01.01.2021.

 

Fișiere atașate

contracte CV ian 2021.pdf