Începând cu data de 1 ianuarie 2021, în situația în care un asigurat britanic solicită unui furnizor de servicii medicale în contract cu casa de asigurări de asigurări de sănătate, tratament devenit necesar în baza unui model vechi de card european de asigurări de sănătate emis de Regatul Unit (EHIC), furnizorii de servicii medicale vor verifica dacă asiguratul britanic este beneficiar al Acordului de retragere a UK din UE și vor solicita instituției competente din Regatul Unit (NHS) un certificat provizoriu de înlocuire a EHIC.

            Pentru a putea confirma dacă asiguratul britanic este beneficiar al Acordului de retragere a Regatului Unit din UE (persoana a intrat pe teritoriul României înainte de 1 ianuarie 2021 și și-a continuat șederea temporară, fără întrerupere, până la data solicitării serviciilor medicale devenite necesare), furnizorii de servicii medicale vor utiliza o declarație pe proprie răspundere completată de către pacient.

            Pentru o aplicare unitară, se recomandă utilizarea modelului de declarație pe proprie răspundere anexat.
 Casa de Asigurari de Sanatate Maramures va pune la dispozitie si noul model de ,, CERERE - TIP pentru eliberarea cardului european de asigurări sociale de sănătate si a certificatului provizoriu de inlocuire a cardului pentru persoanele asigurate, beneficiare ale Acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din Uniunea Europeana si din Comunitatea Europeana a Energiei Atomice.

DIRECTOR GENERAL
Ec. Carmen PRODAN

 

Fișiere atașate

CERERE CARD EUROPEAN .doc declaraţie_asigurat_britanic.doc In atentia furnizorilor de servicii medicale.pdf