HOTĂRÂRE   Nr. 720/2008 din  9 iulie 2008
pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate

Text în vigoare începând cu data de 16 octombrie 2019
 

 

Fișiere atașate

ORD 141-2017 FORMULARE SPECIFICE ACT 18 oct 2019.docx