COMUNICAT privind aprobarea noului model unic al certificatului de concediu medical și a instrucțiunilor privind utilizarea și modul de completare a certificatelor

             Conform noilor reglementări legislative, stipulate în Ordinul MS/CNAS nr.1092/745/2020 publicat în MO nr. 583/02.07.2020 a fost aprobat noul model unic al certificatului de concediu medical și instrucțiunile privind utilizarea și modul de completare a certificatelor.
             Formularele de certificate de concediu medical în vechiul format aprobat prin Ordinul MS/CNAS nr.233/125/2006 se utilizează până la epuizarea stocului existent, dar nu mai târziu de 30.09.2020.
             Noile formulare se vor elibera fără aplicarea ștampilei unității sanitare emitente, iar rubricile corespunzătoare avizelor Casei Teritoriale de Pensii și Direcției de Sănătate Publică nu mai cuprind ștampila unității, suplimentar apărând numele și prenumele persoanei care avizează și semnatura. Totodată, consemnăm faptul că în noul formular nu mai este prevăzută rubrica corespunzătoare luării în evidență de către medicul de familie. Un alt element de noutate în noul formular este reprezentat de faptul că se va înscrie codul numeric personal al copilului pentru care se acordă concediul medical, în situația în care certificatul de concediu medical se acordă pentru îngrijirea copilului bolnav.
Menționăm faptul că în conformitate cu acest nou act normativ respectarea instrucțiunilor privind utilizarea și modul de completare a certificatelor de concediu medical prevăzute în Anexa nr.2 la ordin sunt obligatorii.

 

Director general

Ec. Carmen Prodan

 

Fișiere atașate

Comunicat 07.07.2020.docx