Avand in vedere necesitatea aplicarii unitare a prevederilor legale referitoare la
eliberarea prescriptiilor medicale de catre societatile farmaceutice aflate in relatie
contractuala cu CAS Maramures facem urmatoarele precizari:

 

Fișiere atașate

Adresa nr.6700.pdf