Casa de Asigurări de Sănătate Maramureş respecta prevederile Regulamentului
2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind
libera circulaţie a acestor date.
Date de contact responsabil cu protectia datelor cu caracter personal DPO CAS
Maramures:
- telefon 0770.626.629
- e-mail: dpo@casmm.ro

 

Fișiere atașate

DPO date de contact.pdf