PROCEDURA DE DECONTARE A SUMELOR CATRE ANGAJATORI

 

In urma preluarii cererilor de restituire de la agentii economici certificatele  medicale   atasate sunt verificate de catre serviciul medical cu respectarea prevederilor OUG 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate si a  Ordinului 60/32/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate;

Compartimentul de specialitate verifica:

     -  Concordanta dintre suportul de hartie si cel informatic;

     -  Exemplarul 2 al certificatelor medicale:  

1. dacă certificatul medical este vizat de plătitor;

2. dacă este completat corect de către angajator;

3. dacă este calculat corect concediul medical din punct de vedere al bazei de calcul, al numărului de zile, a mediei zilnice, al calculelor matematice şi al zilelor lucrătoare care stau la baza sumei solicitate; 

     -  Cererile de restituire dupa verificare sunt aprobate la plată, prin programul informatic „ SIUI”

     -  În situaţia constatarii unor erori se intocmeste un Referat de respingere care este trimis angajatorului în vederea corectării lor si depunerii de declaratii rectificative 112.