Descriere Card european


• Procedura de obtinere a cardului european
• Certificat inlocuitor de card european
• Formulare necesare
• Situatia privind cardurile europene de asigurari sociale de sanatate (CEASS) emise de CAS Maramures precum si a certificatelor provizorii de inlocuire a cardului european (CIP)
• Date de contact

 

Descriere Card european


Cardul european conţine următorul set obligatoriu de informaţii vizibile:
    a) numele şi prenumele asiguratului;
    b) codul numeric personal al asiguratului;
    c) data naşterii asiguratului;
    d) data expirării cardului;
    e) codul Organizaţiei Internaţionale pentru Standardizare pentru statul membru emitent al cardului;
    f) numărul de identificare şi acronimul casei de asigurări de sănătate care emite cardul;
    g) numărul cardului.
 
Cardul european se eliberează asiguratului de către casa de asigurări de sănătate la care acesta este asigurat. Costul cardului european se suportă din fond.
 
Emiterea cardului european poate fi refuzată de casa de asigurări de sănătate numai în situaţia în care persoana care îl solicită nu face dovada calităţii de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii.
 
Emiterea cardului european se face numai prin intermediul sistemului informatic unic naţional care gestionează aplicarea regulamentelor UE privind drepturile asiguraţilor aflaţi în şedere temporară într-un stat membru al UE.
 
Asiguratul care solicită înlocuirea cardului european în interiorul perioadei de valabilitate stabilite prin reglementările UE va putea beneficia, contra cost, de un alt card a cărui perioadă de valabilitate nu va putea depăşi perioada de valabilitate a cardului iniţial.
 
Datele solicitate de casele de asigurări de sănătate emitente ale cardului european, precum şi de alte instituţii care manipulează aceste informaţii se supun legislaţiei referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal.
 
Cardul european se eliberează numai în situaţia deplasării asiguratului pentru şedere temporară într-un stat membru al UE.
 
Perioada de valabilitate a cardului european este de 2 ani de la data emiterii.
Cardul european poate fi utilizat de către asiguraţii din sistemul de asigurări sociale de sănătate din România numai pe teritoriul statelor membre ale UE.
Cardul european emis de CNAS nu produce efecte pe teritoriul României şi nu creează nicio obligaţie pentru furnizorii de servicii medicale din România.

Procedura de obtinere a cardului european


Cardul european se eliberează în baza unei cereri la care se atașează documentele justificative ale calității de asigurat și copia actului de identitate.
Cererile sunt înregistrate  în aplicația specifică privind cardul european de asigurari sociale de sanatate pusa la dispozitie de CNAS.
Certificatul provizoriu şi cardul european  de asigurări sociale de sănătate se eliberează în termen de trei şi respectiv şapte zile lucrătoare de la data înregistrării  cererii în sistemul informatic unic naţional şi va fi primit la adresa specificată de solicitant în cerere.

Certificat inlocuitor de card european


În cazul în care circumstanţe excepţionale împiedică eliberarea cardului european in timp util, casa de asigurări de sănătate va elibera certificatul înlocuitor provizoriu.
 

Formulare necesare


• Cerere tip pentru eliberarea cardului european de asigurari sociale de sanatate
• Adeverinta de salariat conform Ordinului nr. 581/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calităţii de asigurat.

 

Situatia privind cardurile europene de asigurari sociale de sanatate emise de CAS Maramures (CEASS) precum si a certificatelor provizorii de inlocuire a cardului european (CIP)


Numarul cardurilor europene de asigurari de sanatate si a certificatelor provizorii de inlocuire a cardului european emise de Casa de Asigurari de Sanatate Maramures

 

In perioada 01.01.2018-30.09.2018 au fost emise urmatoarele carduri europene si certificate provizorii:

- 6.968 carduri europene de asigurari sociale de sanatate (CEASS)

- 2.412 certificate provizorii de inlocuire a cardului european (CIP)

In perioada 01.10.2018 - 31.10.2018 au fost emise urmatoarele carduri europene si certificate provizorii:

- 564 carduri europene de asigurari sociale de sanatate (CEASS)

- 198 certificate provizorii de inlocuire a cardului european (CIP)

In perioada 01.11.2018-30.11.2018 au fost emise urmatoarele carduri europene si certificate provizorii:

- 558 carduri europene de asigurari sociale de sanatate(CEASS)

- 196 certificate provizorii de inlocuire a cardului european (CIP)

In perioada 01.12.2018-31.12.2018 au fost emise urmatoarele carduri europene si certificate provizorii:
- 378 carduri europene de asigurari sociale de sanatate(CEASS)

- 215 certificate provizorii de inlocuire a cardului european (CIP)

In perioada 01.01.2019-31.01.2019 au fost emise urmatoarele carduri europene si certificate provizorii:

- 0 carduri europene de asigurari sociale de sanatate(CEASS)

- 593 certificate provizorii de inlocuire a cardului european(CIP)

In perioada 01.02.2019-28.02.2019 au fost emise urmatoarele carduri europene si certificate provizorii:

- 0 carduri europene de asigurari sociale de sanatate(CEASS)

- 329 certificate provizorii de inlocuire a cardului european(CIP)


Date de contact
Nr. de telefon: 0262-215207; 0262-215208 int. 140.

Fișiere atașate

Cerere card european.doc