În prezent  nu se derulează proceduri de atribuire a contractelor achiziţii publice. În momentul demarării procedurilor de atribuire a contractelor achiziţii publice, acestea vor fi publicate pe SEAP.