pentru modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017, prelungirea aplicării prevederilor acestora şi prorogarea unui termen

 

Fișiere atașate

O 533.2020-prel. norme PNS.pdf