Calendar de raportare octombrie 2020   

 

       Vă aducem la cunoștință că, în luna OCTOMBRIE 2020, serviciile medicale aferente lunii SEPTEMBRIE 2020 vor fi raportate în SIUI după cum urmează:

Începând cu data de 03.10.2020:

  1. Prescriptii medicale, medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu, in cadrul sistemului de asigurari de sanatate

 Începând cu data de 07.10.2020:

1. Ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice

2. Programe nationale de sanatate

Începând cu data de 12.10.2020:

1. Ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile paraclinice

Pentru ceilalți furnizori termenele de raportare rămân nemodificate.