Serviciul Relaţii cu Asiguraţii, Presă şi Purtător de Cuvânt

Asigură comunicarea răspunsului la solicitările adresate în conformitate cu Legea 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, O.G.nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor.

Ne puteţi contacta:

  1. Prin poştă:

 

Sediul central al instituţiei se află in :

Str. Aviator Popisteanu nr. 46  Sector 1 Bucuresti

 

2. Prin telefon : 0212241982 int. 219

             Fax :0212243867

             Tel verde : 0800 800 954

 

3. Audiențe zilnic la Biroul Relații cu Asigurații, parter cam 6, în intervalul :

Luni - Joi: 9-14

 

4. Comunicarea cu publicul

Prin poşta electronică (e-mail): relatii.publice@casailfov.ro 

Purtator de cuvant : Cristina RADULESCU