1. După obţinerea certificatului digital de la oricare dintre furnizorii de certificate digitale acreditaţi în conditiile Legii 455/2001 privind semnătura electronică, furnizorii aflaţi în relaţie contractuală cu CAS  vor completa şi semna electronic cererea tip în format .pdf
2. Cererea se va transmite în format electronic la adresa de e-mail: informatica@casailfov.ro, cu denumirea subiectului e-mailului "Cerere Certificat Digital";


3. Dupa înregistrarea datelor de către CAS, furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale vor primi un e-mail de confirmare;


4. Dupa primirea confirmării, furnizorii se vor adresa Dep. IT din cadrul CAS, pentru semnarea şi ridicarea convenţiilor. - numai cei care nu au serie de licenta !