Cont plata card national de sanatate -pierdut, furat, deteriorat :                                       

                                                   

BENEFICIAR : - CASA DE ASIGURARI DE SANATATE ILFOV  -   CUI  10549058

CONT :              RO52TREZ4215005XXX000230

                          TREZORERIA ILFOV

EXPLICATII :     Taxa  Card  National

 

 

- Pentru asigurarea condițiilor necesare informării cetățenilor și a furnizorilor de servicii medicale, cat si a începerii utilizării efective a cardului național de asigurări sociale de sănătate in cadrul sistemului informatic CEAS, CASIlfov a nominalizat următoarele persoane pentru a răspunde eventualelor solicitari, intrebări, clarificări...:

- Tudor Nicoleta  Telefon  0735333916