In atentia medicilor prescriptori din unitatile sanitare

aflate in contract cu Casa de Asigurari de Sanatate Arges

 

Prin prezenta va aducem la cunostinta intrarea in vigoare a:

  1. Ordinului MS/CNAS nr. 1373/1410/2018 privind modificare si completarea anexei nr. 1 la Ordinul nr.1301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind  prescrierea medicamentelor aferente DCI-urilor prevazute in Lista cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza prescriptiei medicala, in sistemul asigurarilor sociale de sanatate, aprobata prin HG nr. 720/2008 prin care au fost au fost modificate si completate 4 protocoale terapeutice pentru ROMIPLOSTINUM, ELTROMBOPAG, LAPATINIBUM, EVEROLIMUS (votubia )

In acest sens, pe site-ul www.casag.ro, la sectiuneaInformatii pentru furnizori – Medicamente – Protocoale terapeutice , se regaseste Ordinul MS/CNAS nr. 1373/1410/2018, mentionat mai sus.

  1. Ordinului  CNAS  nr. 1407 din 26.10.2018 privind modificarea si completarea Anexei nr. 1 la Ordinului CNAS nr 141/2017 pentru aprobarea Formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice,  pentru medicamentele notate cu (**)1 , (**)1Ω si (**)1β , prin care au fost:
  2. Introduse 2 noi formulare specifice:  L01CD04 aferent DCI CABAZITAXELUM pentru tratamentul carcinomului de prostata si L04AA26 aferent DCI BELIMUMABUM pentru tratamentul lupusului eritematos sistemic;
  3. Modificate 20 formularele specifice corespunzatoare codurilor: A008E, H005E, H006C, L008C.1, L01XC08, L037C.1, L037C.2, L038C.1, L038C.2, L038C.3, L039M, L040M, L041M, L042C.1, L042C.2, L043M, L044L, A16AB10, M09AX07, A16AX10.

In acest sens, pe site-ul www.casag.ro, in sectiunea Informatii pentru furnizori - Informatii medicale – Formulare specifice a fost postat Ordinul  nr. 1407  din 26.10.2018, mentionat mai sus.