1. După obţinerea certificatului digital de la oricare dintre furnizorii de certificate digitale acreditaţi în conditiile Legii 455/2001 privind semnătura electronică, furnizorii aflaţi în relaţie contractuală cu CAS  va completa şi semna  cererea tip în format .doc. Apoi se va scana si va fi trimisa in format electronic la adresa de e-mail utilizată de persoanele responsabile cu încheierea contractelor, cu denumirea subiectului e-mailului "Cerere Certificat Digital";


2. Dupa înregistrarea datelor de către CAS, furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale vor primi un e-mail de confirmare;