Compartiment

Birou

Telefon /interior

Fax

Tel Verde

-

0800800959

-

Registratura

Secretariat

0248285928, 0248285515

0248/284674

Responsabil protecţia datelor (DPO)  

0788385378

mail:dpo@casag.ro

 

Serviciul Relaţii Media, Relaţii Publice, Purtător de Cuvânt 

Secretariat

0248/285928-int.2002

 

Cabinet Preşedinte-Director General

Secretariat

0248/285928

 

Corp Control 

Secretariat

0248/285928, int.2015

 

Cabinet Director Directia Relatii Contractuale

Secretariat

0248/285928

 

Cabinet Director Directia Economica

Secretariat

0248/285928

 

Medic Sef

Secretariat

0248/285928, int.4004

 

Directia Programe Nationale

Secretariat

0248/285928, int.2006

 

Direcţia Juridic, Contencios

Secretariat

0248/285928, int.2002

 

Direcţia Resurse Umane

Secretariat

0248/285928, int.2014

 

Compartimentul Informatic

Secretariat

0248/285928, int.2013

 

Contabilitate

Secretariat

0248/285928, int.2008

 

Directia Relatii cu Asiguratii

Secretariat

0248/285928, int.2048

 

Directia Relatii cu furnizorii

Secretariat

0248/285928, int.2009

 

Medicina de familie

Secretariat

0248/285928, int.2012