Președinte - Director General

Dr. Daniel Mușat (exercitare cu delegare)

Director Executiv - Direcția Relatii Contractuale
 

Ec. Ionuț Gheorghe

Director Executiv - Direcția Economică
(delegare atribuții)

Ec. Jeni Strigoiu
 

Director Executiv adjunct  - Medic Șef   (exercitare cu caracter temporar)

Dr. Carmen Gabriela Mușat