Dovada a aprecierii date eforturilor facute de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate pentru implementarea solutiilor informatice, aceste distinctii ne indreptatesc sa continuam in decizia noastra de definitivare celui mai mare sistem informatic din sanatate. Complexitatea deosebita a proiectelor propuse de CNAS si dimensiunea bazelor de date cu care se lucreaza in prezent demonstreaza convingerea noastra ca numai in acest fel se poate ajunge la performanta si corectitudine absoluta. CNAS a inteles inaintea tuturor ca modernizarea statului sta in diminuarea birocratizarii administrative si introducerea tehnologiilor avansate de IT&C. Astfel aceste distinctii dovedesc tuturor inca o data ca performanta atinsa in prezent de CNAS in implementarea si promovarea instrumentelor informatice este reala si de necontestat.
Ordin Nr. 448 din 18 iunie 2007 privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 559/2006 pentru aprobarea caracteristicilor tehnice si a modalitatilor de eliberare si utilizare ale cardului european de asigurari sociale de sanatate si pentru aprobarea modelului certificatului provizoriu de inlocuire a cardului european de asigurari sociale de sanatate, precum si a instructiunilor de completare si a modalitatilor de eliberare si utilizare ale acestuia
Emitent: Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
Publicata in: Monitorul Oficial Nr. 427 din 27 iunie 2007


In temeiul prevederilor art. 281 alin. (2), ale art. 320 - 329 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii si ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 972/2006,
avand in vedere Referatul de aprobare al Directiei tehnologia informatiei nr. DTI/718 din 15 mai 2007,

presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate emite urmatorul ordin:

ART. I
Anexa nr. 1 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 559/2006 pentru aprobarea caracteristicilor tehnice si a modalitatilor de eliberare si utilizare ale cardului european de asigurari sociale de sanatate si pentru aprobarea modelului certificatului provizoriu de inlocuire a cardului european de asigurari sociale de sanatate, precum si a instructiunilor de completare si a modalitatilor de eliberare si utilizare ale acestuia, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 992 din 12 decembrie 2006, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Punctul 1.1 va avea urmatorul cuprins:
"1.1. Cardul preprintat*) va trebui sa respecte urmatorul model vizual:
------------
*) Cardul preprintat este reprodus in facsimil.

Figura 1 - Cardul preprintat - se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 427, din 27 iunie 2007, la pagina 12.

a) Material de baza: PVC.
b) Cardul va fi conform cu formatul ID-1 (inaltime: 53,98 mm; latime: 85,60 mm; grosime: 0,76 mm)."

2. Punctul 1.2 va avea urmatorul cuprins:
"1.2. Card - fata
Fundalul este impartit in doua parti, dupa o axa verticala, partea 1 fiind situata la stanga (latime: 53 mm), iar partea 2, la dreapta. Aceasta fata cuprinde 4 spatii rezervate, a caror amplasare este determinata de o serie de linii punctate:

Figura 2 - Card - fata - se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 427, din 27 iunie 2007, la pagina 13.

- 3 linii punctate verticale
a) la 5 mm de marginea stanga a cardului;
b) la 21,5 mm de marginea stanga a cardului;
c) la 1 mm de marginea dreapta a cardului;
- 3 linii punctate orizontale
d) la 2 mm de marginea superioara a cardului;
e) la 17 mm de marginea superioara a cardului;
f) la 5 mm de marginea inferioara a cardului."

3. Punctul 1.3 va avea urmatorul cuprins:
"1.3. Culorile fundalului
a) Partea 1 prezinta un amestec de albastru inchis si de violet. Referintele CMYK ale acestei culori sunt C78 M65 Y21 K7.
b) Partea 2 prezinta o culoare gri-albastru, care se inchide usor pe masura ce se apropie de marginile laterale ale cardului. Referintele CMYK sunt C33 M21 Y13 K1 pentru gri si C64 M46 Y16 K2 pentru albastru.
c) Campul de date este alcatuit din benzi albe care vor servi drept fundal pentru fiecare linie de date.
d) Un efect de umbra a fost utilizat pentru partea 2 si pentru campul de date, cu scopul de a crea o impresie de relief, lumina provenind din coltul superior stang al cardului. Zona libera are aceeasi culoare cu partea 2 (fara efect de umbra) si campul de date.
e) Emblema europeana este alcatuita din stelele europene de culoare alba.
f) Are un diametru de 15 mm si este situata simetric de-a lungul liniei punctate <> si centrata orizontal in partea 2 a fundalului.
g) Campul de date este alcatuit din 5 benzi albe, destinate sa primeasca datele, cu o inaltime de 4 mm si separate de un spatiu intre randuri de 2 mm. Campul de date este centrat intre liniile punctate verticale <> si <> si liniile punctate orizontale <> si <>.
h) Sub linia punctata orizontala <> si la dreapta liniei punctate verticale <> va fi inscriptionat textul <>.
i) Va fi folosit fontul Verdana True Type sau echivalent, caractere majuscule, stil normal, dimensiune 7 pe recto si dimensiune 6 pe verso, culoare alba, latimea caracterelor comprimata la 90% din dimensiunea normala si pozitie si spatiere normala a caracterelor.
j) Fiecare camp va avea o legenda care identifica continutul respectivului camp de date, care va fi pozitionata deasupra acelui camp de date personale. Legenda va fi aliniata la stanga pentru legendele situate in partea stanga a cardului si la dreapta pentru cele situate in partea dreapta a cardului.

3. Nume
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTTUVWXYZABCDEFGHIJKLMN

4. Prenume
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTTUVWXYZABCDEFGHI

5. Data nasterii 6. Codul personal de identificare
ZZ/LL/AAAA 12345678901234567890

7. Numarul de identificare al institutiei
1234567890 - ABCDEFGHIJKLMNO

8. Numarul de identificare al cardului 9. Data expirarii
12345678901234567890 ZZ/LL/AAAA

1. Nu se inscriptioneaza
2. RO
3. Nume
4. Prenume
5. Data nasterii
6. Codul personal de identificare
7. Numarul de identificare al institutiei
8. Numarul de identificare al cardului
9. Data expirarii"

4. Punctul 1.4 va avea urmatorul cuprins:
"1.4. Card - verso

Figura 3 - Card - verso - se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 427, din 27 iunie 2007, la pagina 14.

Culorile fundalului
a) Partea 1 este de culoare alba. Referintele CMYK ale acestei culori sunt C0 M0 Y0 K0.
b) Partea 2 prezinta o culoare albastru-inchis. Este un dreptunghi de 5 mm grosime, pe toata lungimea cardului. Marginea inferioara a dreptunghiului se afla la 17,8 mm de marginea inferioara a cardului. Referintele CMYK sunt C78 M65 Y21 K7.
c) Partea 3 prezinta o culoare albastra. Este un dreptunghi de 17 mm grosime, pe toata lungimea cardului. Marginea inferioara a dreptunghiului este marginea inferioara a cardului. Referintele CMYK sunt C64 M46 Y16 K2."

5. Punctul 1.5 va avea urmatorul cuprins:
"1.5. Descrierea elementelor
a) Sigla CNAS are dimensiunea 30mm/16,1 mm. Este dispusa central la 4,2 mm de marginea superioara a cardului.
b) Denumire institutie 1 va avea textul << Casa Nationala de Asigurari de Sanatate >>, fontul folosit este Gill sans MT de 9 puncte, de culoare C0 M0 Y0 K100. Va fi pozitionat la 29 mm de marginea inferioara a cardului.
c) Linia de demarcatie are o grosime de 0,5 puncte, va avea referintele de culoare C78 M65 Y21 K7. Este dispusa central la 28 mm de la marginea inferioara a cardului. Are o lungime de 56,7 mm.
d) Denumire institutie 2 va avea textul <>, fontul folosit este Gill sans MT de 9 puncte, de culoare C0 M0 Y0 K100. Va fi pozitionat la 25,5 mm de marginea inferioara a cardului.
e) Element de siguranta 1 este un microtext Gill sans MT de 1,2 puncte, de culoare C0 M0 Y0 K100. Va fi pozitionat la 24 mm de marginea inferioara a cardului. Textul va avea continutul << Casa Nationala de Asigurari de Sanatate >>, care se va repeta pe toata lungimea cardului.
f) Denumire card va avea textul <>, fontul folosit este Gill sans MT de 9 puncte, de culoare C0 M0 Y0 K0. Va fi pozitionat la 19,4 mm de marginea inferioara a cardului.
g) Informatii 1 va avea textul << Acest card nu este transferabil si nu acopera situatia in care deplasarea are ca scop beneficierea de tratament medical >>, fontul folosit este Gill sans MT de 6 puncte, de culoare C0 M0 Y0 K0. Va fi pozitionat la 11 mm de marginea inferioara a cardului.
h) Informatii 2 va avea textul << Informatii: TelVerde 0800.800.950 l www.ceass.ro >>, fontul folosit este Gill sans MT de 6 puncte, de culoare C0 M0 Y0 K0. Va fi pozitionat la 6,5 mm de marginea inferioara a cardului.
i) Informatii 3 va avea textul << You can verify the validity of this card on-line by www.ceass.ro >>, fontul folosit este Gill sans MT de 6 puncte, de culoare C0 M0 Y0 K0. Va fi pozitionat la 4 mm de marginea inferioara a cardului.
j) Pe verso va fi inscriptionata sigla CNAS, folosind cerneala UV, astfel:Figura 4 - Sigla CNAS - se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 427, din 27 iunie 2007, la pagina 15."

6. Punctele 1.6 - 1.11 se abroga.
ART. II
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,
Vasile Ciurchea
Descarcă documente ataşate articolului.
Ordin modificare - Format PDF