Dovada a aprecierii date eforturilor facute de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate pentru implementarea solutiilor informatice, aceste distinctii ne indreptatesc sa continuam in decizia noastra de definitivare celui mai mare sistem informatic din sanatate. Complexitatea deosebita a proiectelor propuse de CNAS si dimensiunea bazelor de date cu care se lucreaza in prezent demonstreaza convingerea noastra ca numai in acest fel se poate ajunge la performanta si corectitudine absoluta. CNAS a inteles inaintea tuturor ca modernizarea statului sta in diminuarea birocratizarii administrative si introducerea tehnologiilor avansate de IT&C. Astfel aceste distinctii dovedesc tuturor inca o data ca performanta atinsa in prezent de CNAS in implementarea si promovarea instrumentelor informatice este reala si de necontestat.
Programul de lucru cu publicul al Caselor Judetene de Asigurari de Sanatate va fi prelungit pentru a putea fi depuse actele de concedii medicale Casa Nationala de Asigurari de Sanatate a recomandat caselor judetene prelungirea programului de lucru cu publicul pentru a da posibilitatea atat angajatorilor cat si persoanelor fizice sa depuna actele necesare pentru evidenta, verificarea, calculul si plata concediilor si indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate. Programul de lucru va fi modificat in functie de necesitatile locale, iar informatiile despre noul program vor putea fi aflate de la liniile de TelVerde ale fiecarei case judetene in parte sau de pe site-urile de Internet ale acestora.

Pentru Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti, programul va fi modificat astfel:
- joi 23 februarie depunerea actelor se va putea face intre orele 8:30 si 19:00;
- vineri 24 februarie se va lucra cu publicul intre orele 8:30 si 14:30;
- sambata 25 februarie actele vor putea fi depuse intre orele 8:30 si 12:30.

Reamintim ca angajatorii trebuie sa depuna la Casele Judetene de Asigurari de Sanatate, pana la data de 25 a fiecarei luni, declaratia privind evidenta obligatiilor de plata ale angajatorilor catre bugetul Fondului National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate pentru concedii si indemnizatii, insotita de centralizatorul de evidenta nominala a angajatilor care au beneficiat de concedii medicale in luna precedenta depunerii actelor si de exemplarele no. 2 ale Certificatelor de concediu medical eliberate de medici in luna amintita.

Persoanele care desfasoara activitati libere, autorizate conform legii, membrii asociatiilor familiale, administratorii sau managerii care au contracte de administrare sau management precum si asociatii, comanditarii sau actionarii societatilor comerciale trebuie sa depuna la sediile CJAS declaratia de asigurare pentru concedii si indemnizatii si s-o actualizeze de cate ori este cazul, in maximum 30 de zile de la data aparitiei vreunei modificari in situatia lor. Pentru a obtine indemnizatiile aceste persoane trebuie sa depuna certificatul de concediu medical precum si adeverinta de la Casa Teritoriala de Pensii care sa ateste stagiile de cotizare din ultimele 12 luni anterioare acordarii concediului medical respectiv.

Atat pentru angajatori cat si pentru persoanele fizice termenul de plata a contributiilor pentru concediile medicale este data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se face plata. Exceptie fac persoanele care desfasoara activitati independente si membrii asociatiilor familiale, care fac aceste plati trimestrial, pana la data de 15 ale ultimei luni din trimestrul respectiv.

Modelele documentelor care trebuie depuse la Casele de Asigurari de Sanatate sunt anexate Ordinului MS/CNAS nr. 60/32 din 27 ianuarie 2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, publicat in Monitorul Oficial nr. 147 din 16 februarie 2006. Normele si documentele pot fi gasite si pe site-ul CNAS, www.cnas.ro sau www.casan.ro.