Operator de date cu caracter personal – Notificare ANSPDCP Nr. 48

ULTIMELE ARTICOLE

Vezi toatebutton arrow right

Comunicat CNAS A DESEMNAT FIRMA CARE VA ASIGURA MENTENANŢA CEAS ŞI PIAS

June 30, 2016

Comunicat CNAS A DESEMNAT FIRMA CARE VA ASIGURA MENTENANŢA CEAS ŞI PIAS

Citește tot articolul

Ordin nr 779/393/2016

June 30, 2016

ORDIN pentru modificarea și completarea Ordinului nr. 1782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi

Citește tot articolul

Ordin nr. 772/379/2016

June 30, 2016

Ordin privind aprobarea criteriilor ce stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiilor constituite în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 - 2017

Citește tot articolul

Ordin nr. 771/378/2016

June 30, 2016

Ordin privind aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a comisiilor

Citește tot articolul

Comunicat CNAS A DESEMNAT FIRMA CARE VA ASIGURA MENTENANŢA

June 30, 2016

CNAS A DESEMNAT FIRMA CARE VA ASIGURA MENTENANŢA CEAS ŞI PIAS

Citește tot articolul

Ordin nr. 377/763/2016

June 27, 2016

ORDIN privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016

Citește tot articolul

PROIECTE

Vezi toatearrow right
bg flex

Harta furnizorilor

Distribuția teritorială, pe județe, a tuturor furnizorilor de servicii medicale (spitale, medici de familie, farmacii, etc.) și datele de contact ale acestora.

Harta furnizorilor Vezi toatearrow right