Operator de date cu caracter personal – Notificare ANSPDCP Nr. 48

ULTIMELE ARTICOLE

Vezi toatebutton arrow right

Proiect Ordin

September 21, 2016

pentru aprobarea criteriilor care vor sta la baza negocierii indicatorilor de rezultat pentru medicamentul Harvoni ((Sofosbuvir 400 mg+ Ledipasvir 90 mg), care face obiectul contractului cost - volum -rezultat.

Citește tot articolul

Proiect Ordin

September 19, 2016

pentru aprobarea metodologiei de stabilire a preţurilor de referinţă şi a sumelor de închiriere corespunzătoare categoriilor şi tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

Citește tot articolul

Comunicat

September 15, 2016

Procedurile de gestionare a calităţii de asigurat pentru elevii şi studenţii (inclusiv doctoranzii) cu vârsta între 18 şi 26 de ani se simplifică

Citește tot articolul

Proiect Ordin pentru modificarea si completarea ordinului nr. 3/1/2015

September 14, 2016

Proiect Ordin pentru modificarea si completarea ordinului ministrului sanatatii si al Presedintelui Casei nationale de asigurari de Sanatate nr. 3/1/2015

Citește tot articolul

Comunicat

September 13, 2016

La un an de la introducerea obligativităţii utilizării cardului naţional de sănătate, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a obţinut rambursarea din fonduri europene a 75%

Citește tot articolul

Proiect ORDIN pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 763/377/2016

September 08, 2016

ORDIN pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 763/377/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017

Citește tot articolul

PROIECTE

Vezi toatearrow right
bg flex

Harta furnizorilor

Distribuția teritorială, pe județe, a tuturor furnizorilor de servicii medicale (spitale, medici de familie, farmacii, etc.) și datele de contact ale acestora.

Harta furnizorilor Vezi toatearrow right